0722.110.221 (08:00-18:00) |
ȘCOALA
Home

Școala

Facilități

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Școala beneficiază de cabinet medical cu resursele necesare pentru acordarea primului ajutor.
În fiecare dimineață asistenta medicală realizează triajul, fiind disponibilă 8 ore/zi. Periodic copiii sunt verificați și de medicul cu care instituția noastră colaborează.

MASĂ

Masa exploratorilor este nu numai o alegere sănătoasă dar și o încântare vizuală și olfactivă.
Masa este un act social la care participă copiii și adulții împreună, în sala de mese a grădiniței.
Încercăm să avem grijă în alegerea meniului să oferim o alimentație cât mai diversă și echilibrată dar și să ținem cont de diversele alergii ale copiilor.
Mai multe informaţii legate de tipurile de meniu şi taxe se găsesc la secretariatul grădiniței.

TRANSPORT

Transportul se desfașoară în condiții de siguranță, mașinile fiind dotate cu centuri de siguranță și tot confortul necesar.

Activități

INDOOR & OUTDOOR

Copilul

Un copil are cel putin 100 limbaje simbolice prin care comunică, o sută de căi de exprimare, de gândire, de explorare a lumii înconjurătoare. Acesta este văzut ca plin de potențial, competent, inteligent, frumos, curios, iubitor și plin de resurse.

Profesorul

Profesorul este partener în procesul de formare, având rolul de a ghida experiențele de învățare ale copilului și a facilita cunoașterea. EL încurajează dezvoltarea copilului, crede în curriculum emergent și în învățarea bazată pe proiecte.

Părinții

Părinții reprezintă partenerii noștri în educație. Avem întâlniri frecvente, schimbăm păreri, ne oferim suport și păstrăm copilul în centrul intereselor noastre.

Mediul

Mediul, al treilea profesor, oferă nenumărate contexte de învățare. Credem în beneficiile creșterii copiilor cât mai aproape de natură. Încurajăm o dezvoltare armonioasă a copilului, o dezvoltare naturală.

Taxe Școlare

TAXELE ANUALE, ÎN FUNCȚIE DE PROGRAMUL ALES, SUNT URMĂTOARELE:

program scurt

21.000 lei/an

până la ora 16:00

program normal

23.100 lei/an

până la ora 18:00

Taxa se poate achita în 10 rate lunare, trimestrial sau anual.

 

În cazul plății anuale, se aplică un discount de 3% din valoarea taxei anuale.

 

Pentru următorii frați, există un discount de 10% din valoarea taxei anuale.

 

Perioadele de absentare, vacanțele și zilele în care școala este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul unor condiții meteo nefavorabile sau a unor situații de natură politică, socială sau de altă natură, care pot afecta siguranța elevilor și bunul mers al școlii) nu se scad din Taxa de școlarizare.

Taxa de înscriere este în valoare de 1000 lei și se achită la completarea formularului de înscriere. În caz de retragere a elevului din orice motiv, taxa de înscriere nu se rambursează.

Taxa de școlarizare include: ore curriculum românesc, studiul limbii engleze, ore dezvoltare personala, ore de arte plastice/ educație muzicală/ activități sportive cu profesori de specialitate, activități extracuriculare, acces la biblioteca școlii.

 

Taxa de mentenanță: 500 de lei/an pentru clasele pregătitoare – a IV-a

Taxa de școlarizare nu include:

Cost transport: se calculează individual, după completarea formularului de transport. Prețurile vor fi comunicate în avans părinților.

Servicii conexe contra-cost care nu sunt incluse în taxa de scolarizare (inclusiv atelierele de vară organizate în perioada iulie – august):
Prețurile vor fi comunicate în avans părinților în funcție de organizator/furnizor/prestator sau de activitatea/ evenimentul organizat în cadrul sau în afara spațiului şcolii.

Modalitatea de plată
Taxa de școlarizare poate fi achitată după cum urmează:
– Plata lunară: 10 rate lunare.
– Plata trimestrială: 3 rate trimestriale, astfel: (1) prima rată la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului, (2) a 2-a rata până la 5 decembrie, și (3) a 3-a până la 5 martie.
Plata anuală: la data de înscriere în primul an școlar sau la data de reînscriere a elevului.

Explore 100 - Reggio Emilia inspired teaching

Procesul educațional are în centru copilul și nevoile sale.

Informații Înscriere

EXPLORE 100

Școala EXPLORE 100 recomandă tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul școala și să aibă o discuție cu unul dintre directorii școlii, în funcție de ciclul școlar pentru care se dorește înscrierea.

Pașii procesului de înscriere sunt următorii și sunt obligatorii pentru toți copiii care aplică la Școala EXPLORE 100:
1. Programarea unei vizite a școlii/grădiniței – se poate face la Secretariatul şcolii, fie telefonic la (+40) sau (+40) 722 110 221, fie pe mail, la adresa ;
2. Vizitarea școlii/grădiniței;
3. Completarea de către părinţi a chestionarelor de admitere puse la dispoziţie de consilierii şcolii. Rolul chestionarelor este acela de a ne ajuta să-i cunoaștem pe copii și să înţelegem mai bine care sunt aşteptările părinţilor legate de şcoală şi de educaţia copilului;
4. Acomodarea cu filozofia EXPLORE 100 – copilul va participa la cursuri, obligatoriu, o săptămână. Pe parcursul acestor zile, profesorii și consilierul școlii vor observa nivelul de integrare în grup, participarea la sarcinile școlare, interesul pentru activitățile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul din școală;
5. Discuție cu consilierul școlar/directorul educațional;
6. Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului;
7. Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educațional și achitarea taxei de înscriere.

NOTĂ –  în cazul în care copilul are cerințe educationale speciale (CES), Școala EXPLORE 100 iși rezervă dreptul de a solicita părinților o evaluare complexă și orientarea școlară (emisă de CMBRAE). În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară), decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele criterii:
Evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;
Existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.