0722.110.221 (08:00-18:00) |
GRĂDINIȚA
Home

Grădinița

Reggio Emilia este recunoscută drept una dintre cele mai de succes abordări educaționale din lumea întreagă. Suntem prima instituție din România care promovează implementarea principiilor abordării educaționale Reggio Emilia și adaptarea acestora la curriculum-ul oficial și contextul cultural românesc.

Facilități

ASISTENȚĂ MEDICALĂ

Gradinița beneficiază de cabinet medical cu resursele necesare pentru acordarea primului ajutor.
În fiecare dimineață asistenta medicală realizează triajul, asigurând permanența 8 ore/zi. Periodic copiii sunt verificați și de medicul cu care instituția noastră colaborează.

MASĂ

Masa exploratorilor este nu numai o alegere sănătoasă dar și o încântare vizuală și olfactivă.
Masa este un act social la care participă copiii și adulții împreună, în sala de mese a grădiniței.
Încercăm să avem grijă în alegerea meniului, să oferim o alimentație cât mai diversă și echilibrată dar și să ținem cont de diversele alergii ale copiilor.
Mai multe informaţii legate de tipurile de meniu şi taxe se găsesc la secretariatul grădiniței.

TRANSPORT

Transportul se desfășoară în condiții de siguranță, mașinile fiind dotate cu centuri de siguranță și tot confortul necesar.

Activități

INDOOR & OUTDOOR

Copilul

Un copil are cel putin 100 limbaje simbolice prin care comunică, o sută de căi de exprimare, de gândire, de explorare a lumii înconjurătoare. Acesta este văzut ca plin de potențial, competent, inteligent, frumos, curios, iubitor și plin de resurse.

READ MORE

Profesorul

Profesorul este partener în procesul de formare, având rolul de a ghida experiențele de învățare ale copilului și a facilita cunoașterea. EL încurajează dezvoltarea copilului, crede în curriculum emergent și în învățarea bazată pe proiecte.

READ MORE

Părinții

Părinții reprezintă partenerii noștri în educație. Avem întâlniri frecvente, schimbăm păreri, ne oferim suport și păstrăm copilul în centrul intereselor noastre.

READ MORE

Mediul

Mediul, al treilea profesor, oferă nenumărate contexte de învățare. Credem în beneficiile creșterii copiilor cât mai aproape de natură. Încurajăm o dezvoltare armonioasă a copilului, o dezvoltare naturală.

READ MORE

Taxe Școlare Grădiniță

TAXELE ANUALE, ÎN FUNCȚIE DE PROGRAMUL ALES, SUNT URMĂTOARELE:

program scurt

1650 lei/lună

8:30 - 12:00

*Se poate opta pentru acesta doar în perioada de acomodare, pentru o durată de maxim o lună de la înscrierea la Grădiniță.

program normal

1850 lei/lună

8:00 - 13:00

program prelungit

2050 lei/lună

8:00 – 17:00

*Pentru copii care nu au împlinit încă vârsta de 3 ani

8:00 – 18:00

*Pentru copii care au peste 3 ani

Taxa se poate achita în 10 tranșe, în 3 tranșe sau anual.

 • Se va acordă reducere 1 punct procentual din taxă de scolarizare pentru fiecare an vechime în ciclul de şcolarizare.
 • În următoarele situații se vor acorda reduceri suplimentare la plata taxei de școlarizare, reduceri care nu se cumulează, ci se aplică în ordinea mai jos expusă:

În cazul în care taxa de școlarizare este achitată integral în avans pentru întregul an școlar, se va aplica o reducere de 5% din valoarea acesteia;

 • În cazul în care taxa de școlarizare este achitată în două tranşe, se va aplica o reducere de 3% din valoarea acesteia;
 • În cazul în care este înscris un al doilea copil din aceeași familie, se va aplica o reducere de 5% din taxa de școlarizare aferentă celui de al doilea copil. În cazul înscrierii a mai mult de 2 copii din aceeaşi familie, reducere de 5 % se aplică pentru fiecare copil începând cu cel de al doilea;

Pentru înscrierea la grădiniță în anul 2022-2023, este necesar să achitați o taxă de înscriere de 1000 lei.

Această taxă se achită o singura data, la înscriere, și este nereturnabilă. Se poate plati numerar, la secretariatul unității sau prin transfer bancar în contul Asociației ,,Play to Learn”, care are cod IBAN RO32BTRL05001205G01984XX.

În ceea ce privește dosarul de înscriere, acesta trebuie sa conțină următoarele documente (le puteți trimite scanat, ulterior este nevoie să le aduceți în original):
– copie certificat naștere;
– copie CI mamă;
– copie CI tată;
– cererea de înscriere;
– fișa personală;
– formular acord GDPR.

Taxa de școlarizare nu include:
– Cost transport: se calculează individual, după completarea formularului de transport. Prețurile vor fi comunicate în avans părinților.
– Servicii conexe contra-cost care nu sunt incluse în taxa de scolarizare. Prețurile vor fi comunicate în avans părinților în funcție de organizator/furnizor/prestator sau de activitatea/ evenimentul organizat în cadrul sau în afara spațiului grădiniței.

 

Taxa de masă, se achită separat de taxă de școlarizare, în funcție de numărul de zile în care exploratorul a fost prezent.

*15 lei pe zi/program scurt (mic dejun, gustarea de fructe)
NOTA: se aplica doar copiilor din adaptare, în maxim prima lună

*25 lei pe zi/program mediu (mic dejun, gustarea de fructe, prânz)

*30 lei pe zi/program lung (mic dejun, gustarea de fructe, prânz, gustarea de după amiază)

 

Costul meselor nu este inclus în taxa de școlarizare, se calculează separat de taxa pentru programul ales.

Perioadele de absentare, vacanțele și zilele în care școala este închisă din motive neprevăzute (cum ar fi cazul unor condiții meteo nefavorabile sau a unor situații  politice, sociale sau de altă natură, care pot afecta siguranța elevilor și bunul mers al școlii) nu se scad din taxa de școlarizare.

 

Taxa de școlarizare poate fi achitată după cum urmează:

– Plata lunară: 10 tranșe, începând cu luna septembrie;
– Plata în 3 tranșe:  se achită anticipat  în lunile septembrie, decembrie și martie;
– Plata anuală: se achită anticipat în luna septembrie.

Explore 100 - Reggio Emilia inspired teaching

Procesul educațional are în centru copilul și nevoile sale.

Informații Înscriere

EXPLORE 100

Înscrierea/reînscrierea se realizează în fiecare an, conform calendarului transmis de Ministerul Educaţiei și Cercetării. Numărul maxim de copii admişi la grupă se stabileşte prin Planul anual de şcolarizare şi este avizat de ISJ Ilfov.

 

Copiii sunt admişi și în alte perioade ale anului şcolar (la alte momente) în funcţie de locurile libere disponibile.

 

În cazul în care se solicita înscrierea copilului în timpul anului şcolar, secretariatul şcolii va informa părinţii cu privire la locurile libere disponibile. Ulterior, părinţii vor fi contactaţi, în ordinea primirii cererilor de înscriere, şi invitaţi să viziteze şcoala pentru a se întâlni cu directorul.

Transferul copiilor la Şcoala Primară Explore 100, nivel preşcolar, se realizează conform perioadei menționate în ROFUIP şi în  Regulamentul Intern al Şcolii Primare Explore 100, în limita locurilor disponibile.

Fiecare copil va avea nevoie de un dosar complet conținând următoarele documente:

 • Formular de înscriere: principala sursă de informare rapidă despre fiecare elev. Formularul de înscriere trebuie completat detaliat la înscrierea în grădiniță și actualizat ori de câte ori apar modificări. Pe parcursul anului școlar, precum și la reînscrierea copilului în anul școlar următor, părinții vor informa secretariatul școlii despre orice schimbare intervenită privind datele din formularul de înscriere, cum ar fi, dar fără a se limita la: date de contact, adresă, stare de sănătate a copilului, persoane autorizate să preia copilul de la grădiniță etc.;
 • Copie certificat de naştere;
 • Copie CI părinţi;
 • Contract educațional;
 • Fişa psiho-pedagogică;
 • Fişa medicală;
 • Adeverință medicală – clinic sănătos pentru intrarea în colectivitate.

În cazul în care există suspiciuni de cerințe educative speciale (CES), Școala Primară Explore 100 își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CJERAE). În cazul copiilor cu cerințe educaționale speciale (având certificat de orientare școlară), decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele criterii:
– evaluarea gradului de suport educațional special care trebuie acordat copilului;
– existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.

Recomandăm tuturor părinților ca, înainte de înscriere, să viziteze împreună cu copilul grădiniţa și să aibă o discuție cu directorul școlii.

 

Pașii procesului de înscriere sunt următorii:
1. Programarea unei vizite pentru grădiniţă – la Secretariatul şcolii, fie telefonic 0722 110 221, fie pe mail, la adresa ;
2. Vizitarea grădiniţei/şcolii;
3. Completarea de către părinţi a chestionarului de admitere. Rolul chestionarului este acela de a ne ajuta să înţelegem mai bine care sunt aşteptările părinţilor legate de grădiniță şi de educaţia copilului;
4.  Petrecerea unei perioade de o săptămână la cursurile şcolii. Pe parcursul acestor zile, cadrul didactic și consilierul școlii vor observa nivelul de integrare în grup, participarea la activitățile grădiniței, interesul pentru activitațile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul din școală;
5.  Discuție cu directorul şcolii.
6. Comunicarea deciziei privind admiterea/respingerea copilului.
7. Completarea formularului de înscriere, semnarea contractului educaţional și a Regulamentului Intern.

Dacă se eliberează locuri, atunci părinţii ai căror copii se află pe lista de aşteptare vor fi contactaţi de Secretariatul școlii pentru a stabili detaliile privind vizita la şcoală şi întâlnirea cu Directorul Educaţional.

Şcoala Primară Explore 100 are drept criteriu specific de selecţie existenţa fraților în unitate, venind astfel în sprijinul familiilor cu mai mulţi copii de vârstă preşcolară şi şcolară.